تبریز: همه چیز در مورد شهر تبریز (جاهای دیدنی، تاریخی، هتل و )

قبل از اینکه این فیلم را ببینیم گزارش کتبی هم در پرونده بود خلاصه پرونده اس-دی-راتر که همین آقای قشقائی است ( اسم رمزش بود ) مامور در تماس با ایشان آقای تاماس آهرن رئیس ایستگاه سیا در تهران که جزو گروگانها می باشد بنا به اعتراف آقای اهرن و طبق مدارک موجود سابقه تماس آقای قشقائی با سیا به قبل از آمدن آقای اهرن به تهران می رسد (حدودا ۴ماه قبل از ۱۳ آبان روز اشغال لانه جاسوسی )آقای قشقائی طبق اعتراف آهرن و از نوع گزارشهای موجود می دانسته اند که با سیا در تماس هستند و نه یک مامور سیاسی سفارت – ملاقاتها هم هر سه – چهار هفته یکبار در اطاق هتل و یا در خیابان هنگامی که سوار اتومبیل میشده اند انجام می گرفته است .

بعد رفتیم بالا. پنج تا اطلاق ردیف هم داشت و جلوی آنها یک ایوان سرتاسری و آفتابرو. ولی من نمی دانم که آیا نقش شریک و همکار را داشته باشد یا در واقع مدنی نقش خواهد داشت یا نه ؟ صاحبان این قسمحقوق در صورت تساوی شرایط در جلسه مزایده حق تقدم خواهند داشت. بعضی از رستوران ها به صورت سنتی عمل کرده و غذاهای سنتی را به افراد می دهند و بعضی دیگر با غذاهای مدرن میزبان بسیاری از افراد هستند. در رستوران حاج علی بهترین کبابها سرو میشود، به طوری که طعم کبابی این رستوران زبانزد ساکنان این شهر است.

در سایر موارد با توجه به اهمیت شهر از نظر اجتماعی و اقتصادی و نسبت درآمد شهرداری به جمعیت و امکانات توسعه آینده شهر نسبت کمکبلاعوض و مشارکت شهرداریها در هر مورد مشخص خواهد گردید. شورای شهرستان با نظارت انجمن شهر مقدار زمین لازم برای ساختمانهای عمومی از قبیل باغ ملی درمانگاه و آموزشگاه و مسجد و سایر اماکن عمومیمورد نیاز را با در نظر گرفتن موقعیت محل و اراضی تعیین خواهد نمود. قره باغ – سخنگوی دولت بود دیگر .

هنوز ده سالم نشده بود که دزدکی یک دفعه رفتم به آمل. سند بعدی گزارشی است درباره آقای خسرو قشقائی از سازمان امنیت کشور به وزارت درباره شاهنشاهی که ده میلیون ریال در اختیارشان گذاشته است که خرج بشود . کم کم میرسیم چون در این سند مفصل آمده اجازه بدهید مرحله به مرحله یکی یکی سندها را بخوانم . و او توضیح داد که ( اشاره به قشقائی ) برافروختگی او برای این بود که تا امریکا را هشدار دهد ( درست نمی توانم بخوانم ) در عدم پشتیبانی از دولت جبهه ملی او همچنین به دیگر . دکتر یزدی – اینجا البته زیر این نامه دستوراتی داده شده است که متاسفانه نمی توانم بخوانم بدنبال این نامه نامه دیگری است که اسدالله علم به ارتشبد نصیری نوشته است ، با ارسال نامه مورخ ۵۳/۴/۲۲ جناب آقای امیر اصلان افشار سفیر شاهنشاه آریامهر در بن و ضمائم آن امر مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر ضرفصدور یافت ( ساواک به این موضوع رسیدگی نماید ) خواهشمندم دستور فرمائید اقدام لازم معمول و نتیجه را اطلاع فرمایند که بشرفعرض پیشگاه مبارک ملوکانه برسد .

دکتر یزدی – بعد میگوید گزارشاتی که شما میخواستید چه چیزهائی است . این است که از او سوال کرده اند – اس – دی – راتر که آیا شما چیزی به او پرداخت کردید و اگر پرداخت نکردید انگیزه تماس او با سیا چه بوده است . یونس محمدی – بنویسید سیمای جمهوری اسلامی این مطالب را پخش بکند تا مردم ببینند اگر قرار بشود که پخش بشود پس در اینجا خواندن ندارد زودتر تمام بکنید . در راستای ارتقای آگاهیهای عمومی و دستیابی به توسعهی پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویتدار از ابتدای برنامهی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آییننامهی اجرایی مربوط را به پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیطزیست به تصویب هیأت وزیران برساند.

فصل هشتم به آب – برنامه عمرانی چهارم میپردازد. اعتبارات جاری فصل آمار که در برنامه سوم از محل اعتبارات عمرانی پرداخت میشده به بودجه عمومی دولت منتقل گردیده و از محل ۴۵ میلیاردریال بودجه انتقالی تأمین خواهد شد. پیشنهاد میکنم اعضاء منتقل از وزارت خانهها و بنگاههای دولتی به سازمان برنامه از تاریخ انتقال نمیتوانند بیش از حقوق و مزایای هنگام انتقال ا ز سازمان برنامه پولی دریافت دارند. ۲۱. تا تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۴، در پنج واحد حاوی سانتریفیوژهای IR-1، ۹۰ آبشار بطور کامل نصب شده که ۵۴ آبشار با UF6 طبیعی خوراکدهی شده بود. دکتر قشقائی استدعا کردند چنانچه امری باشد بوسیله مامورین خارج از آمریکا اطلاع داده شود یا بوسیله تلگراف و یا تلفن به اروپا و یا در ایران حاضر میشوم این بود عرایض دکتر قشقائی عرض کنم ، مدارک دیگری در اینجا هست .

دکتر یزدی – عرض کردم که در اختیار من نیست اگر باشد چشم می خوانم خوب خودتان می آئید توی این پرونده پیدا کنید اگر داده باشند به من می خوانم . دکتر یزدی – عذر می خواهم از اینکه این کلمات را می خوانم این نامه آقای امیر اصلان افشار است . و من اینها را نمی خوانم چنانچه آقایان خواستند می توانند مراجعه بفرمایند . غفاری – یک سند هست مربوط به جبهه ملی که وضع آنها را توضیح میدهد آن را بخوانید . دکتر یزدی – اجازه بفرمائید من اول سند را شرح میدهم اگر خواستید میخوانم .

سلامتیان – آقای دکتر یزدی خواهش میکنم بخوانید . توکلی- آقای دکتر اطلاع از این مسائل برای مردم در شرایط فعلی برای شناخت شجره خبیثه ملی گراها بسیار واجب است ( یکی از نمایندگان – کدام ملی گراها ) همانطور که امام می فرمایند بنابراین همه این اسناد خواهش میکنم خوانده بشود . رئیس- آقای یزدی بخوانید ، بخوانید خواهش میکنم زودتر . رئیس- آقای دکتر یزدی شما بیان خودتان را ادامه بدهید اگر منتظر جواب دادن به آقایان بشوید بجائی نمی رسید . رئیس- آقای دکتر یزدی اگر می خوانید بخوانید والا ختم بفرمائید .

رئیس- آن یک بحث دیگر الان اینجا مخالفت کردند بنابراین در کمیسیون تحقیق باید توضیح بدهند اعتبارنامه آقای حسینی برای تحقیق بیشتر به کمیسیون تحقیق فرستاده میشود . رئیس- جلسه بعنوان تنفس برای مدت یکربع تعطیل میشود . حمایت از ایرانیان برای شرکت در دورهها، ورود به دانشگاهها یا اخذ مدارک در زمینههایی چون مهندسی عمران، کشاورزی و مطالعات محیط زیستی. الف – برای تهیه منافع اطلاعاتی در مورد عربهای خوزستان که شامل سازماندهی و تشکیلات و رهبری آنها و هرگونه شرکت و دخالت یا حمایت عراق از اینها باشد .

مدتی است که مراحم شاهانه شامل حال قامیل بنده گردیده متاسفانه تاکنون کوچکترین توجهی نسبت به کارهای بنده نشده متمنی است در موقع مناسبی وضع زندگی بنده را به شرف عرض برسانید بلکه مراحم شاهانه شامل حال بنده هم گردیده و اوامر لازم برای ترتیب زندگیم صادر که مثل سایر مردم ایران در آسایش زندگی و به دعاگوئی ذات مقدس شاهنشاه آریامهر مشغول گردم . حضرت محترم جناب آقای اسدالله خان علم وزیر محترم دربار شاهنشاهی تصدقت گردم با تقدیم مراتب عرض ارادت و سلام امیدوارم مزاج عزیزتان مقرون به صحت و سلامت بوده باشد جویای حال بنده بشوید بحمدالله سلامت و به دعاگوئی ذات مقدس شاهنشاه آریامهر و حضرتت مشغول هستم .

نامه سرکار را دریافت کردم و عریضه ای را که با همین نامه به خاکپای مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر تقدیم داشته بودید از شرفعرض مبارک ملوکانه گذراندم تلگراف شما متعاقبا واصل شد امر مطاع شاهانه شرفصدور یافت تیمسار ارتشبد نصیری ریاست محترم سازمان اطلاعات و امنیت کشور اقدام لازم بفرمائید . رئیس-آقای دکتر یزدی ، یک خرده مختصرش بفرمائید چون اینقدر وقت نداریم . اجازه بفرمائید ، مطالب ایشان تمام بشود . دکتر یزدی – این مطالب خلاصه ای بود از آنچه را که در مورد (همهمه نمایندگان، زنگ رئیس ) اسناد مربوط به ساواک در اختیار کمیسیون گذاشته بودند و یک سلسله اسنادی هم هست در مورد لانه جاسوسی که توسط دانشجویان پیرو خط امام در اختیار ما گذاشته شده که اینها را من به این ترتیب تنظیم کرده ام .

دیدگاهتان را بنویسید