در کنار جیحون: یک سفر، یک سفرنامه – خبرآنلاین

در حالی که افغان ها هر آنچه در توان دارند، را بر اجرای سیاست سد سازی روی رودخانه هیرمند متمرکز کرده اند، دولت ایران چنان که معمولا عادت مقام های رسمی کشور در سال های اخیر بوده، سیاست «ساده سازی مساله» را پیش گرفته و به جای اذعان به ضعف دستگاه دیپلماسی در احقاق حق ایران و آسیب های ناشی از سد سازی افغان ها، تغییرات اقلیمی و خشکسالی های چند سال اخیر را عامل خشک شدن هامون و نابودی زندگی مردم سیستان دانسته اند. 5 – جمعیت هلال احمر به افرادی که دچار حادثه شده اند، چه چیزهایی می رساند؟

عرض رودخانه ارس در جلفا گاهی تا ۲۰۰متر و ارتفاع وعمق بستر آن به ۲ تا ۳ متر می رسد. متوسط ارتفاع تبخیر در سال ۸۲-۸۱ در حدود ۱۴۴۲ و در سال ۸۳-۸۲ ، ۱۵۳۵میلیمتر و در سال آبی ۸۴-۸۳ در حدود ۱۴۳۵و در سال ۸۵-۸۴ در حدود ۱۴۴۰و در سال آبی ۸۶-۸۵ در حدود ۱۴۳۵ میلیمتر و در سال آبی ۸۷-۸۶ در حدود ۱۶۲۹ میلیمتر میباشد. کمی بالاتر از سهم ایران از دریای خزر، جایی در خلیج سالیان و قزل آقاج ارس در آبی خزر گم شود.

که مشهور است از اینجا تا سرخس میآمد و برهان المشایخ شیخ ابوسعید ابوالخیر که از مهنه است و مهنه از دشت خاوران محسوب است. از اینجا تا شهر سرخس نیم فرسخ راه است. به کسی حکیم گفته میشود که سخنانش بر پایه خرد و عقل باشد و همین دلیلی شده تا واژه حکیم به نام نظامی افزوده شود. اطلاعات زیادی در باره مسیر سفر حجاج ماوراءالنهری در دوره قطع شدن مسیر ایران نداریم، اما تقریبا اطمینان داریم که حجاج ماوراءالنهری در یک مقطع، از مسیر افغانستان و هند به حج عزیمت میکردند.

استانبول شهری بود که به تدریج مورد توجه خاص مسلمانان حج گزار عثمانی قرار گرفت. درواقع، از زمانی که دولت صفوی در ایران بر پا شد، مشکلات این حجاج بیشتر شده و آنان مجبور بودند راه های طولانی را برای حج طی کنند. در این قراردادها علاوه بر مرزبندی بین ایران و افغانستان، آب رود هیرمند نیز تقسیمبندی شده اما با مداخله دولت انگلستان حتی گاهی از کل سهم آب رود هیرمند تنها یکسوم به ایران تعلق میگرفته و دو سوم دیگر را افغانستان تصاحب میکرده که این امر موجب خشکسالیهای شدید 1350ـ1349 و 81 ـ 1380 در سیستان و بلوچستان بوده است.

شرقی و غربی و اردبیل است و آب و هوای معتدلی نسبت به نیمه جنوبی این استانها دارد بارش فراوان در این منطقه علاوه بر کمک به اعتدال آب و هوا باعث ایجاد رودخانههای متعدد شده است. این علاوه بر آن بود که این زمان، مکه و مدینه مرکزی برای علوم دینی بود و ماوراء النهر نیاز به دانش دینی این ناحیه داشت. این قطع ارتباط در دورانی صورت گرفت که به لحاظ علمی، ماوراءالنهر نیازی به علم حدیث و تفسیر عراق نداشت، زیرا این زمان، علم و دانش مهمی در عراق نبود.

دلیل علمی که کسب علم دین و به ویژه حدیث از محضر دانشمندان و محدثان ایران و عراق بود. در تابستان این دریاچه محل ماهیگیری و قایقرانی و در پاییز مأمن پرندگان مهاجر است و در زمستان هم با توجه به برودت هوا و یخ زدن سطح آن قابل اسکیت بازی است. وی اضافه کرد: مطالعات شناسایی و اولویت بندی کانون های تولید گرد و غبار در بستر دریاچه نیز انجام و نتیجه نهایی آن به دستگاه های مربوطه اعلام شده است.

سفر وی در سال 1303 ق / 1886 م انجام شده است. این سفر در سال 1303 آنجام شده است. گزارش آن را در سفرنامه ملارحمت الله بخاری که سال 1303 از مسیر ایران به بخارا بازگشته، آمده است. مدیرکل حفاظت محیطزیست استان آذربایجان شرقی در این رابطه اظهار میکند: رودخانه ارس به دلیل ورود پسابهای صنعتی از سمت ارمنستان بهشدت با مشکلات زیستمحیطی و بهداشتی مواجه شده و اگر برای جلوگیری از ادامه این روند تدبیر و تصمیمی مناسب اتخاذ نشود، آیندهای ناخوشایند همچون آثار منفی خشک شدن دریاچه ارومیه در انتظار مردم استانهای آذربایجان شرقی ، غربی و اردبیل خواهد بود.

در ادامه، سفرزون تعدادی از زیباترین دیدنیهایی که در اطراف این دریاچه میتوان یافت را به شما معرفی خواهد کرد. سام، گرشاسب و داراب از جمله کسانی هستند که در حماسههای ایرانی، با گذشتن از رودها یا رسیدن به دریاها، پیروزی یافتهاند. انجام درست آمادگی قبل از کولونوسکوپی برای بررسی پولیپ کولورکتال یا سرطان تاثیر عمیقی در تشخیص بیماری دارد. برای داشتن یک کولونوسکوپی موفق، باید برنامههای لازم را انجام داد. همزمان با پیدایش دولت صفوی در ایران (اوائل قرن دهم هجری) و تصرف خراسان تا هرات تحول سیاسی ـ مذهبی مهمی در این نواحی رخ داد. از سرخس تا به این جا سی فرسخ جمع الجمع، از بخارای شریف، یکصد و بیست فرسخ میباشد.

رابطه تجاری با شهرهای غربی خراسان نیز میتوانست آسیبهایی به هر دو طرف بزند. پوشش گسترده درختان ممرز در اطراف این دریاچه سبب نامگذاری این دریاچه به نام ممرز نیز شده است و بسیاری از مردم روستاهای اطراف از این دریاچه با نام دریاچه ممرز یاد میکنند. گردش و پیادهروی در محوطه اطراف دریاچه رایگان است؛ به همین دلیل این جاذبه، محلی ایده ال در چهار فصل سال بهخصوص نوروز برای گشتوگذار در سواحل شنی و سنگی، پیکنیک، شبگردی و قرارهای عاشقانه به شمار میآید. اندکی بعد و همزمان با گسترش تسلط روسیه تزاری و پس از آن بلشویکها، بر ماوراءالنهر اقامت متدینین ماوراءالنهری در حرمین شریفین رو به ازدیاد گذاشت به طوری که شمار فراوانی از آنان به تدریج در زمرة علمای حرمین درآمدند.

اين درياچه ها به عنوان چهارمين تالاب ايران و دومين درياچه بزرگ کشور به شمار میآیند. ارس که در زمانی محلی به آن آراز هم میگویند به معنی تیزرو و آنچه به سرعت جریان دارد است. 2- حسین شهیدی مازندرانی، (1377) در کتاب خود تحت عنوان “فرهنگ شاهنامه، نام کسان و جایها” به این نتیجه رسیدهاست که «اروندرود» نامی است که ایرانیان به «شطالعرب» میگویند. موافقان میگویند فلات مرکزی ازجمله استان سمنان تشنه آب است و نباید بیکار بنشینیم و اینکه همه مطمئن باشند ما تمام جوانب محیط زیستی را رعایت میکنیم. با اینکه خشک شدن این دریاچه بسیار ناراحت کننده است اما بدنه کشتی های بر جای مانده در کف این دریاچه که در حال حاضر به یک بیابان خشک تبدیل شده اند، چشم اندازهای جالب توجهی ایجاد کرده که دیدنشان خالی از لطف نیست.

1- عامل پرفشار جنب حاره : مهم ترین عامل ایجاد نواحی خشک وبیابانی در جنوب کشور است . این یک مقالهٔ خرد افغانستان است. 3- وایسلی بارتولد، (1350) در کتاب خود تحت عنوان “آبیاری در ترکستان” اینگونه نوشته است که «رود جیحون» در طول تاریخ مرز بین ایران و توران بود که این دو سرزمین را از هم جدا میکرد. امری که در دوره صفوی کاهش یافت اما به محض آن که حساسیت های سیاسی از بین رفت، به ویژه در دوره قاجاریه که قدرت ازبکان از میان رفته بود، باز برقرار شد.

سید احمد موسوی مبلغ آنچه در رابطه با مسئله حقابه که بین ایران و افغانستان در جریان است را نمیتوان جدا از سیاستهای منطقهای کشورهای ذینفع در افغانستان موردبررسی قرارداد. مسئول دفتر محیطزیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی دراینباره میگوید: بر اساس نمونهبرداری صورت گرفته از آب رود مرزی ارس ، میزان برخی عناصر سنگین مثل آرسنیک، مولیبدن، سرب، کادمیوم و کروم بالاتر از حد مجاز بوده و میزان آنیونهایی نظیر فسفات و نیتریت نیز در آب این رودخانه بالاتر از حد نرمال است. مثلا رود و ناحیه و خلیج امروزین اخکیست در منتهای شرق آسیا با ناحیه باستانی ایرانی اخسیکت و رود اخسوز که امروزه به اشتباه در ازبکستان (و نه شرق آسیا) تصور می شود.

بهر نایب الزیارگی احبّا نموده، روز چارشنبه بیست هفتم جمادی الثانیه، سیوم نوروز است، بعد از چهار ساعت از طلوع نیّر اعظم، وداع حرم محترم امام اکرم را کرده، از شهر برآمده، بر لب دریای قرّه بوغه که طایفة جمشیدی در اینجا متوطنند، به زیر قلعة آنها فرود آمدیم، مسافت پنج فرسخ. روز سه شنبه از سرخس برآمده، شبانه به موضع شور قلعه آمده، خواب کردیم. روز جمعه از آن جا بار کرده، بعد از طیّ دو فرسخ راه به موضعی رسیدیم که مسمّی است به تپّة سلام، و آن تلّی است مختصر که بالای آن گنبذ طلای حضرت امام ضامن غریبان ـ علیه السلام ـ نمودار میگردد، و همه رفقا و زوّار از اسبها پیاده شده، بر بالای تلّ مذکور برآمده، مشاهده گنبد فیض آثار آن بزرگوار نمودیم که مثل آفتاب میدرخشید.

دیدگاهتان را بنویسید