روده ی بزرگ – دنیای زیست _ علت هموروئید یا بواسیر چیست؟

سلولها و ماهیچههایی که دیواره داخلی روده بزرگ را میسازند از بسیاری جهات با سلولها و ماهیچههای روده کوچک مشابه هستند و تفاوتهای اندکی بین آنها مشاهده میشود. خطر بیماری التهابی روده برای افرادی که برادر یا خواهر آنها به این بیماری مبتلا است، 30 برابر بیشتر از افراد عادی است. ماده واحده – معاهده راجع به اب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکلضمیمه که در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه 1351 برابر سیزدهم مارس 1973 در کابل به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب انداده میشود.

این محصول به خارج از ایران حتی هندوستان نیز برده میشد و بهای آن با دیبا برابر بود و پادشاهان آن را بسیار میخواستند . همین چند ماه قبل اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور سابق افغانستان در مراسم بهره برداری از سد کمال خان در ولایت نیمروز افغانستان باز هم ادعای پایبندی به معاهده تقسیم آب را تکرار کرد و گفت: آنچه در معاهده آب میان ایران و افغانستان آمده عملی می شود اما زیادتر از تعهد، نیازمند مذاکره است. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن معاهدهنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه 1352.4.26، در جلسه فوقالعادهروز چهارشنبه دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

ماده اول – الف – 11 دی (11 دمرغومی) – 11 جدی مطابق اول جنوری – 12 بهمن (12 دسلواغی) 12 دلو مطابق اول فبروری 10 اسفند (10 دکب)- 10 حوت مطابق اول مارچ 12 فروردین (12 دوری) – 12 حمل مطابق اول اپریل 11 اردیبهشت (11 دغوبی) – 11 ثور مطابق اول مه 11 خرداد(11 دغبرگولی) – 11 جوزا مطابق اول جون 10 تیر (10 دچنگانبن) – 10 سرطان مطابق اول جولای 10 مرداد (10 دزمری) – 10 اسد مطابق اولاگوست 10 شهریور (10 دوزی) – 10 سنبله مطابق اول سپتامبر 9 مهر (9 دتله) – 9 میزان مطابق اول اکتبر 10 ابان (10 دلرم) – 10 عقرب مطابق اولنوامبر 10 اذر (10 دلیندی) 10 قوس مطابق اول دسامبر میباشد.

1. روز عاشورا، ۱۵ آذر(قوس) ۱۳۹۰ش، انفجار بمب میان عزاداران در کابل، مزار شریف و قندهار. ماده ۱۳ – طرفین متعاهدین در ظرف دو ماه از روز امضای این قرارداد ترتیب استفاده از اب هیرمند از بند کمالخان و سهم خود را در خاک خود بهاطلاع مامورین سرحدی و اهالی و ساکنین اطراف رودخانه خواهند رسانید. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، داود میرشکار افزود: با پیگیری های محیط زیست استان سیستان و بلوچستان و با همکاری وزارتخانه های دفاع و نیرو موانع ورود آب در مسیرهای منتهی به تالاب هامون حذف شد. ایجاد سد بر روی زمین هایی از جنس گل رس باعث شد جریان آب رودخانه هیرمند کندتر حرکت کند و آب کم تری به دریاچه برسد.

آن ملکه متهور وعیاش برای اینکه مجبور نشود از گدار اورا -تپه عبور کند در طول ساحل شرقی رودخانه ی سیحون که امروز به اسم « سیردریا» معروف است آنقدر به سوی جنوب رفت تا اینکه به شهر امروزی تاشکند رسید. دولتین ایران و افغانستان با آرزومندی رفع دایمی کلیه اسباب اختلاف در مورد آب رود هیرمند (هلمند) و به منظور (بسایقه) حفظ روابط حسنهبینالمللی و احساسات ناشی از برادری و همسایگی تصمیم گرفتند که معاهدهای را به این منظور منعقد نمایند و نمایندگان ذیصلاح خویش را قرار ذیلتعیین کردند. وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان علت نرسیدن آب هیرمند به ایران را وجود مشکلات فنی خواند و اعلام کرد به معاهدهای که میان افغانستان و ایران در خصوص آب در سال ۱۳۵۱ شمسی منعقد شده، متعهد است.

ماده ۲ – برای انکه از ده چهار برجک الی بند کمالخان زاید بر مقدار ابی که فعلا برده میشود مصرف نگردد دولت افغانستان تعهد میکند که در فاصلهمزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده و هست نهر دیگری احداث و حتی تعمیر ننماید. دریاچه پریشان در کازرون که متاسفانه بخش عظیمی از آن رو به خشک شدن است و خطر جدی کم آبی آن را تهدید میکند. تهران جاذبه های مختلفی را درون خود جای داده که دریاچه چیتگر از میان همه آن ها کم نظیر است.

ماهیگیری نیز یکی از تفریحهای جذاب اسکله بام لند و دریاچه چیتگر است. دریاچه ارژن در دشت ارژن از جمله جاهای دیدنی استان فارس است که در بازدیدتان از دریاچه پریشان میتوانید به آن سری بزنید. این کار جریانی از خودنگری­ را به راه انداخت که کار پیشین و رابطۀ درمانی محکم­مان پشتوانۀ آن بود. دریاچة طشت، هنگام کمآبی، با برزخی به نام «شصت قومی» از قسمت دیگر دریاچه که طول آن هفتاد و عرض آن پنج تا شش کیلومتر است، جدا میشود. 4. ۱ فروردین(حمل) ۱۳۹۷ش، انفجار بمب بین افرادی که برای شرکت در مراسم برافراشتن عَلَم امام علی (ع) به سمت زیارتگاه سخی میرفتند.

در مسیر جنوب به شمال در جاده غربی کلیسای کوچکی بنام کلیسای چوپان در سمت چپ جاده قرار دارد که از یکسو چشم اندازی به کوههای بلند واز سوی دیگر به رود ارس دارد. به همین خاطر بهتر است بگوییم که دو ماه اول سال در فصل بهار بهترین زمان برای سفر به جلفا و بازدید از این شهر زیبا است. ماده ۱۵ – این قرارداد در ظرف سه ماه از تاریخ امضای ان به تصدیق مقامات مربوطه دولتین خواهد رسید و نسخ تصدیق شده در کابل مبادله خواهدشد. همچنین جلسه کمیساران آب نیز در افغانستان تشکیل شد و سه نوبت نیز به صورت تلفنی از مسئولان افغانستان پیگیر حق آبه جمهوری اسلامی شدیم.

از آنجا که سرطان کولورکتال تمایل دارد به ریه ها و کبد انتشار یابد، آزمایش های مرحله بندی شامل اسکن CT ریه ها، کبد و شکم است. ماده ۱۰ – در صورتی که رودخانه هیرمند بالای بند کمالخان به بستر جدیدی منتقل شود مدلول ماده اول در محل دیگر که به منزله بند کمالخان درعلاقه چخانسور فعلی باشد با موافقت دولتین اجراء و تعیین مقسم خواهد شد چنانچه پایینتر از بند کمالخان به بستر جدید منتقل و یا به بستر فعلیطوری عمیق شود که برای اراضی سیستان ابیاری ممکن نشود دولتین موافقت میکنند در این صورت برای استفاده اراضی سیستان از سهمیه ابی که درماده اول معین شده است به رضایت طرفین تحت شرایط جداگانه قراردادی بدهند.

گفتار دوم؛ بررسی مفاد موافقتنامه ۱۳۵۱: موافقتنامه ۱۳۵۱در واقع بر مبنای پیشنهاد «کمیسیون دلتای هلمند» صورت گرفت که علاوه از آن ۲۲ متر مکعب در ثانیه که به عنوان حقآبه ایران تعیین شده بود، افغانستان ۴ متر مکعب دیگر را به عنوان حسن نیت به عنوان حقآبهی ایران در نظر گرفت که مجموعاً ۲۶ متر مکعب در ثانیه به عنوان حقآبهی ایران تعیین شد. در مقالهی حاضر موضوع حقوقی «رود هلمند» از منظر اسناد و قواعد بینالمللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. معاهده ۱۳۵۱رود هلمند کاملاً با ارزشها و معیارهای قواعد و حقوق معاهدات بینالمللی سازگاری داشته و هیچ گونه مشکل حقوقی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید