مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۵ – ویکینبشته

تاریخ نویسان معتقدند که این قلعه در محل فعلی تبریز واقع شده است و پایتخت آن بود. من از نکتهای که استفاده کردم ارتباط خصوصیای بود که با رئیس شرکت گاز دوفرانس فرانسه داشتم، بهمین دلیل هم در هنگام رفتن به مسکو این شخص را مطلع کردم و گفتم که مایل هستم چند ساعتی او را ببینم و او هم بسیار لطف کرد و بعد از ظهر خودش را بکلی برای من در پاریس خالی گذاشت و خودش با دو نفر از کارشناسانش تقریباً تمام مسائل محرمانه خرید و فروش گازی که در منطقه اروپای غربی داشتند به من گفت و این خدمت بسیار بزرگی برای من بود چون علیرغم تمام مطالعاتی که در تهران کرده بودیم علیرغم اینکه چند نفر کارشناس بسیار خوب همراه من بودند ولی اطلاع دقیقی ما از معاملههای محرمانه گاز در اروپای غربی نداشتیم و رئیس گاز دو فرانس تمام این اطلاعات را در اختیار من گذاشت.

رئیس- در نامه مدت را برای ما ننوشته اند ولی در خارج از جلسه اطلاع داده اند که گویا مدت این جشن در حدود یک هفته است . مقدمه عرض کنم که بنده مخبر شعبه پننجم را آقای دکتر باهنر به مجلس معرفی کردم خودهیات رئیسه اطلاع نداشتند که شعبه مربوط تغییر پیدا کرده و آقای مهندس صباغیان به عنوان مخبر شعبه هستند این است که اگر بنده حالا از ایشان تقاضا می کنم و آقایان سابقة دهنی دارند خواستن به این وسیله تصحیح بشود . رئیس – اجازه بفرمائید بنده خودم جواب ایشان را میدهم شعب مربوط نسبت به اعتبارنامه هائی که رسیدگی کرده اند گزارش میدهند که اینقدر از اعتبارنامه ها حاضر است و هنوز کار شعبه ها تمام نشده است و این مساله ای که شما میفرمائید بحث دیگری است زیرا گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات اصفهان ناتمام است و ما منتظریم که بعدا گزارش آنرا بفرستند .

پرونده انتخاباتی آقای هادی غفاری از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . اعلیحضرت در اینمورد مرتب از من سئوال میکرد و من هم کوشش داشتم که شرکت ذوب آهن ایران با مهندسین فرانسوی خودش که شرکت ایرسیب بود با گزارشهای مقدماتی کار را تهیه یکنند که این کار را هم آنها کردند و توصیهشان این بود که واحدی با ظرفیت بالای نیم میلیون تن در منطقه اصفهان ایجاد بشود با استفاده از معادن آهنی که در کویر پیدا کرده بودیم و معادن ذغالی که در کرمان بود.

رئیس- آقای ناطق نوری از نظر نمایندگی رسمی که نخواستند دعوتی کرده اند از مجلس منهم در اختیار آقایان گذاشته ام اینجا سمت رسمیت که ندارد . دعوتی کرده اند خواهش می کنم اسامی آقایان را به ترتیب یادداشت بفرمائید چون متقاضی زیاد است ترتیبی بفرمائید که زیاد طول نکشد که ما به کارهایمان برسیم گویا آقای کرمی هم می خواهند راجع به لیبی صحبت بفرمایند اسم ایشان رایاداشت کنید بعلاوه شاید آقایان دیگر هم بیان مطلب جنابعالی را کردند پس اجازه بفرمائید اگر آقایان دیگر مطالبشان را راجع به این موضوع فرمودند ولی ناقص بود شما تشریف بیاورید و صحبت کنید.

باستان شناسان شواهدی از این دست در حفاری های نزدیک مسجد آبی تبریز پیدا کرده اند. هر شهری سوغاتی مخصوص به خود را دارد؛ شهر تبریز از شهرهای تاریخی و سنتی ایران بوده و سوغاتیهای فراوانی مطابق با هر ذائقهای و سلیقهای در آن پیدا میشود. پیدا بود که در کلاس موفق است. میشد حدس زد که چنین آدمی فقط سر کلاس اول جرأت حرف زدن دارد و آن هم دربارهٔ آی با کلاه و صاد وسط و ازین حرفها. معلم کلاس اول باریکهای بود سیاه سوخته. اول. و معلم داشت «آب.

غیر از اینها یک معلم ورزش هم داشتیم که دو هفته بعد دیدمش و اصفهانی بود و از آن قاچاقها، هفتهای سه روز هم نمیآمد و دو قرت و نیمش هم باقی بود. ریاست محترم مجلس شورای ملی – اینجانب محمود نریمان پیشنهاد میکنم تبصره (۱) ماده (۸) طوری تکمیل شود که اگراملاکی باشد که برای احتیاجات دولتی مورد ضرورت بوده و هنوز بهایی بمالکین داده نشده باشد پس از رسیدگی ومالکیت افراد وضعیت دعاوی آنها در دادگاه مربوطه وذیصلاحیت ترتیب تعویض اینگونه املاک با املاک خالصه از طرف وزارت دارایی داده شود. قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت – مصوب ۱۲ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۹ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا.

رئیس- خوب نمایندگان ملت خودشان رعایت این موضوع را می کنند . رئیس – خواهش می کنم ، اگر در اینجا اشتباهی در کلام میشود بنده عذرخواهی می کنم و مسلم است که آقایان نظری در این خصوص ندارند و مقام آقایان ارجمندتر است از اینکه بخواهند نظر خصوصی را اعمال کنند بفرمائید آقای مهدی زاده . رئیس- پرونده آقای خلخالی برای تحقیق به کمیسیون تحقیق فرستاده می شود ، گزارش بعدی قرائت میشود .

رئیس- پرونده آقای حجت کشفی از تبریز و استهبان برای تحقیق بیشتر به کمیسیون تحقیق فرستاده میشود . نایب رئیس – پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده قرائت میشود. نایب رئیس – آقای قاسم فولادوند. رئیس – اعتبارنامه آقای مصطفی چران از تهران تصویب شد ( تکبیر نمایندگان ) گزارش بعدی قرائت می شود . رئیس – اعتبارنامه آقای دکتر سید حسن آیت برای تحقیق به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد . پرونده انتخاباتی آقای سید سجاد حججی از شهرستان میانه در ساعت ۱۳ روز ۱۱ خرداد ۱۳۵۹ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

پرونده انتخاباتی آقای حاج سید عباس میریونسی از شهرستان کنگاور در ساعت ۱۰ صبح روز ۵۹/۳/۱۳ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آ/قای مهدی شاه آبادی از شهرستان تهران در ساعت ۹/۳۰ روز شنبه ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی خانم گوهر الشریعه دستغیب از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

پرونده انتخاباتی آقای حسین انصاری از شهرستان نیشابور در ساعت ۱۰/۴۵ روز دوشنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای جعفر جوادی شجونی از شهرستان کرج در ساعت ۹/۵ روز۵۹/۳/۷ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای آقاشمس الدین حسینی از شهرستان نائین در ساعت ۹/۳۰ روز دوشنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای رجبعلی طاهری از شهرستان کازرون در ساعت ۹صبح روز سه شنبه ۵۹/۳/۱۳ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

دیدگاهتان را بنویسید