نگاهی به تاریخ طنز در افغانستان

از اینرو در صورت عدم ضروت زیر خاک کردن بقایای گیاهی، استفاده از گاوآهن چیزل اقتصادیتر بوده و سرعت کار با آن نیز میتواند بیشتر از گاوآهن برگرداندار باشد. بدين منظور با قراردادن ساقه هايي مشابه با گاوآهن هاي چيزل به پشت خيش هاي گاوآهن برگرداندار، عمل کند و کفه شيار شخم را تحت تاثير قرار دهد. صدق می کند. برای اینکه به طور دقیق قیمت گوسفند زنده در تهران و کرج را بدانید بهتر است با ما تماس بگیرید. این مورد را نیز باید بدانید که در شهرهای بزرگ چندین مورد میادین خرید و فروش گوسفند و بره زنده در نظر گرفته شده است.

بدون شک یکی از بهترین گاوهایی که برای تولید گوساله زنده و بهره وری از مزایای آن مورد نگهداری واقع میشود، گاو سمینتال است که در ادامه به معرفی بیشتر این نژاد خواهیم پرداخت. فروش strip cup توسط کلینیک ها به مالداران همراه تریننگ که چطو به طور صحیح استعمال شود یکی از موضوعات مهم برنامه صحت گاو ها میباشد .التهاب پستان و strip cup به تفصیل در ورق معلومات «تولید شیر و التهاب پستان» بحث میشود. این تخمین و برآورد مبنی بر مشاهده کاهش تولید شیر از 3 کیلوگرم در روز و کاهش چربی و پروتئین آن از 37 به 34 گرم و از 29 به 28 گرم به ترتیب بود.

وی تسریع در امر اصلاح نژاد و گسترش ژنوم برتر با انتخاب همزمان اسپرم و تخمک از نژادهای برتر دام و به تبع آن کاهش هزینه های تولید فرآورده های دامی و رونق صنعت دامپروری را از جمله مزیت های این اقدام برشمرد. گاوهایی که تحت تعادل انرژی منفی هستند، دوره های طولانی از تخمک گذاری دارند. بسیاری از مواد مغذی توسط بدن، برای تولید شیر استفاده می شود و افزایش تقاضای مواد مغذی برای تولید می تواند بر تولید مثل در گاوهای شیری تأثیر منفی بگذارد. در نتیجه، گاوهای با بازده بالا در دوره اولیه پس از زایمان، درجاتی از تعادل انرژی منفی را تجربه می کنند.

سرانجام، در دو فصل آخر کتاب، بهترتیب استفاده از هورمونها و روشهای تغذیهای برای بهبود بازده تولیدمثل بررسی شده است. ارسال جنین منجمد صرفا جهت بررسی IBR و نئوسپورا امکان پذیر است. در این شرایط ارسال جنین سقطی می تواند راه حل مناسبی جهت بررسی عوامل عفونی احتمالی در گله باشد. دام ها با بازده بالا در واقع یا در دوره شیردهی یا در بارداری پیشرفته به سر می برند و این شرایط استرس متابولیکی منظمی را برای بدن ایجاد می کنند. تأمین نیازهای تغذیه ای گاو با بازده بالا برای تولید و تولید مثل بهینه، چالشی برای تولیدکنندگان لبنی مدرن است.

گاوهای با بازده بالا بین عرضه و تقاضای انرژی فاصله دارند. گاوهای پرمحصول، به ویژه در دوره های پر استرس تولید شیر، نیاز به مراقبت های ویژه غذایی دارند. جیره غذایی باید حاوی 60 تا 65درصد پروتئین محلول مصرفی (SIP) در کل جیره غذایی باشد. ساعات معینی را برای دادن خوراک به گاوها تعریف کنید و همواره مطابق با این برنامه وعده های غذایی را در اختیار آنها قرار دهید. بی حسی پس از زایمان و همچنین ناباروری، با از دست دادن وضعیت بدن در اوایل دوره پس از زایمان افزایش می یابد.

در گاوهای شیرده افزایش عملکرد شیردهی، میزان تولید شیر معمولا در چهار تا هشت هفته پس از زایمان به اوج خود می رسد، اما مصرف ماده خشک برای تأمین نیازهای انرژی تا ۱۰-۱۴ هفته پس از زایمان به نسبت افزایش نمی یابد. گاوهای جرزی نسبت به تمامی نژادهای دیگر زود تر بالغ می شوند و اوج تولید شیر را نسبت به نژادهای دیگر زودتر کسب میکنند. این موضوع نشاندهنده مدیریت بهتر و موفق تر در این دستجات ظرفیتی می باشد.

رئیس اداره دامپزشکی سراب در مورد وضعیت فعلی این نژاد گفت: در حال حاضر 135راس گاو مولد سرابی به منظور حفظ و اصلاح نژاد و تقویت گله های اقماری در روستا ها در ایستگاه پشیبانی گاو بومی سرابی نگهداری می شود. انرژی ماده اصلی مغذی مورد نیاز گاوهای بالغ است و مصرف ناکافی انرژی تأثیر سو بر شردهی و تولید مثل دارد. رنگ این نژاد کرمی روشن تا قهوه ای تیره (عسلی) است، گاو جرزی هم اکنون سریعترین رشد را در بین همة نژادهای جهان دارد و دومین نژاد برتر شیری در جهان است. رنگ گاو نژاد لیموزین طلایی و قرمز است که در بخش های زیر شکم،زیر ران گاو، اطراف چشم آن ها، پوزه و انتهای بدن رنگ روشن تر میشود.

علاوه بر این، تولید گوساله ماده هلشتاین از مولدینی که ژنتیک مطلوب ندارند سرعت پیشرفت ژنتیکی گله را کاهش خواهد داد و امروزه با وجود دسترسی به اسپرم های ماده زای با ژنتیک مطلوب این امکان وجود دارد که با استفاده بهینه از ژنتیک مطلوب تر تلیسه ها با تلقیح اسپرم های ماده زا، سرعت پیشرفت ژنتیکی گله را بهبود بخشید. وی ادامه داد: از طرفی با مطالعه و برنامه ریزی دقیق در خصوص ظرفیت گاوهای بومی می توان پس از شناسایی و انتخاب گاوهای برتر بومی و با بهره گیری از فناوری های نوین تولید مثلی (استحصال سونوگرافیک تخمک، تولید آزمایشگاهی جنین و انجماد آن و در نهایت انتقال آنها به دام های با خصوصیات ژنتیکی معمولی)، امکان تکثیر نژادهای برتر بومی و بهنژادی آنها منطبق با شرایط اقلیمی کشور را امکان پذیر کرد.

وی افزود: تاسیس بانک جنین گاو در ابتدا با فعالیت های صورت گرفته در خصوص تاسیس مزرعه تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهی آن، کار خود را در آن سال با مطالعه اولیه روی نژاد هولشتاین آغاز و پس از آن فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ بر روی نژادهای فوق متمرکز کرد. جالب اینجاست که لکه های سیاه و سفید گاوهای هولشتاین مانند اثر انگشت بوده و هیچ دو گاوی دارای لکه های یکسان نیستند. گلها روی یک ساقه بلند (ارتفاع آن در بعضی گونهها به 4 تا 5 متر میرسد) ستون مانند که دارای گلچههای فراوان است تشکیل میشوند.

در حالت عادی، غلظت این هورمون در خون نشخوارکنندگان ۲۰ تا ۵۰ نانوگرم در هر میلی لیتر است. میانگین تولید شیر روزانه ۵/۴ -۵ لیتر در منطقه می باشد ولی در شرایط تغذیه خوب این میزان به ۸ لیتر می رسد. مطابق با عقاید سنتی او ابتدا یک باپتیس بوده است و در منطقه ای که امروزه به Small Well of Saint Cernin شناخته می شود زندگی می کرده است. صنعت گله داری توسعه یافت و راه آهن سراسری در منطقه راه اندازی شد.

بازوی پایینی سمت راست تراکتور با باز کردن پیچ سر بازوی رابط آن قدر پایین برده می شود تا مطابق بین طرف راست گاو آهن قرار گیرد. مدیر گروه جنین شناسی پژوهشگاه ابن سینا افزود: با انجام این مجموعه از فعالیت ها و داشتن برنامه مشخص، امکان کوتاه کردن فاصله نسلی و تسریع در امر اصلاح نژاد در خصوص نژادهای خارجی و بومی طی یک برنامه نه چندان دراز مدت، میسر میشود.

نمونه گیری از طحال جهت تست BVD قابل انجام است، صرفا در شرایطی که جنین حداکثر طی 6 ساعت پس از سقط به آزمایشگاه ارسال گردد. جهت جلوگیری از فساد جنین و خطا در روند آزمایشات جنین سقط شده باید حداکثر طی 24 ساعت از زمان سقط به آزمایشگاه ارسال گردد. جنین بلافاصله پس از سقط تا زمان ارسال به آزمایشگاه در دمای یخچال(4 درجه سانتی گراد) یا کنار یخ نگهداری شود. گاوهای فلکویه ماده بالغ به قد ۱۴۰ تا ۱۵۰ و نر بالغ ۱۶۵-۱۵۰ سانتی متر و دور سینه ۲۱۰ تا ۲۴۰ سانتی متر میرسند.

۲- مرحله خونگیری: طول کانال لازم برای خونگیری یک رأس گاو ۵/۱ متر با عرض ۸۰ سانتی متر برای هر پست خونگیری و مدت زمانی که برای خونگیری در نظر گرفته می شود، ۱۰ دقیقه است. بعضی از علائم کودک خطرناک بوده و می تواند زنگ خطری برای والدین کودک باشد. از دیگر نفرات بسیار مهم در جشن سانت فرمین و در زمان دواندن گاو ها دابلیدورها (dobladores) هستند. جنین هایی که زمان سقط در آن ها مشخص نمی باشد و محتویات داخلی جنین دچار فساد یا بیرون زدگی باشد.

در اغلب موارد این بیماری پس از ۳ تا ۵ روز از زمان شروع درمان خروسک کودکان و بزرگسالان با استفاده از داروهای خانگی از بین میرود. این فستیوال ملی هر ساله از تاریخ ششم تا شانزدهم جولای و در واقع به مدت ۷ روز برگزار می شود. مرغ و خروس ابریشمی(سیلکی) در طی سالهای ۱۶۰۰ میلادی تا ۱۷۰۰ میلادی وارد اروپا شد. برای یک دسته مرغ 15 تایی ، یک خروس کافی است ، اما دسته های بزرگتر به دو یا چند خروس احتیاج دارند . مواد تشکیل دهنده خوراک انرژی و پروتئین علاوه بر عناصر کمیاب و ویتامین ها، نقش مهمی در تولید شیر و تولید مثل دارند.

نه تنها مقادیر انرژی و منبع پروتئین، بلکه کیفیت آنها نیز نقش حیاتی در تولید شیر و تولید مثل بهینه دارد. درمان لنگیدن در گاوها، به علل اصلی آن بستگی دارد. برای آماده سازی خروس کولی ده پرورش دهنده به جای حجیم نمودن عضلات باید بر روی ورزیدگی عضلات تمرکز کند. قد و اندازه این جاندار میتواند بسیاری از مردم و مخصوصا کودکان را مضطرب کند. همانطور که میدانید کودکان علاقه ی بسیاری نسبت به اسباب بازی ها نشان می دهند پس چه بهتر است که عروسک ها و اسباب بازی هایی در اختیارشان بگذاریم که بتوانند از آن چیزهای بسیاری بیاموزند.

دیدگاهتان را بنویسید